FUNKCIA PNEUMATIKY

02.05.2011 00:00
 
V dnešnej dobe sú pneumatiky a vozidlá založené na najpokročilejších technológiách. Vodiči bohužiaľ často zabúdajú, že pneumatiky sú jediným styčným bodom medzi vozidlom a vozovkou, a preto musia mať celý rad funkcií. Pneumatika musí splniť všetkých týchto šesť základných funkcií pri garancii bezpečnosti, komfortu a ekonomickosti: viesť vozidlo, niesť záťaž, chrániť, ísť, prenášať sily, trvať.


Viesť vozidlo:


Pneumatika musí viesť vozidlo s trvalou presnosťou, nech už sú klimatické podmienky či stav vozovky akékoľvek. Stabilita trajektórie vozidla závisí od jazdnej stability pneumatiky. Pneumatika musí odolať priečnym silám bez toho, aby vozidlo vybočilo zo svojej trajektórie. Väčšinou má každé vozidlo iný tlak hustenia v pneumatikách na prednej a zadnej náprave. Dodržanie tohto rozdielneho tlaku hustenia vozidlu zaručuje ideálnu smerovú stabilitu.


Niesť záťaž:


Pneumatiky sú oporou vozidla nielen pri jazde, ale aj keď vozidlo stojí na mieste. Okrem toho musia byť stále schopné odolať značnému posunu záťaže pri akcelerácii a brzdení. Pneumatika nesie viac než päťdesiatnásobok svojej hmotnosti.


Chrániť:


Pneumatika zmierňuje všetky nepravidelnosti a nerovnosti na povrchu vozovky, čím zaručuje komfort cestujúcim a dlhú životnosť vozidla.
Kľúčovou vlastnosťou pneumatiky je jej výnimočná pružnosť, a to predovšetkým v zvislom smere. Pretože je vzduch v pneumatike veľmi ľahko stlačiteľný, môže sa pneumatika jednoducho prispôsobovať prekážkam a nerovnostiam terénu. Správny tlak v pneumatike potom zaručuje vysokú úroveň komfortu pri zachovaní dobrých jazdných vlastností.

Ísť:


Čím pravidelnejšie pneumatika ide, tým väčší je pôžitok z jazdy a nižšia spotreba paliva.

 

Prenášať sily:


Pneumatiky prenášajú výkon: úžitkový výkon motora, brzdnú silu. Kvalita niekoľkých centimetrov štvorcových pneumatiky, ktoré sú v styku s vozovkou, ovplyvňuje prenos sily pri zrýchlení a brzdení.
 
 

Trvať:


Pneumatika má istú životnosť, keď si aj po miliontej otáčke zachováva kvalitu svojich výkonov. Opotrebovanie pneumatiky závisí od kvality gumy, váhy vozidla, rýchlosti jazdy, typu povrchu a štýlu vedenia vozidla. Odvíja sa však tiež (opotrebovanie) od povahy kontaktu s vozovkou. Preto významnú úlohu hrá i tlak hustenia.

Povahu kontaktu s vozovkou ovplyvňuje:
- veľkosť a podoba kontaktnej plochy,
- rozprestrenie síl na pneumatike pri kontakte s vozovkou.
 

Týchto 6 funkcií vám zaručuje bezpečnosť, komfort a hospodárnosť.
Sú zaručené počas celého obdobia životnosti pneumatiky, ale užívateľ musí mať na pamäti základné bezpečnostné opatrenia.
Aby pneumatika fungovala a vydržala, potrebuje vzduch.
Preto je pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách životne dôležitá. Vplyvom prirodzenej (veľmi drobnej) pórovitosti gumy ztráca pneumatika potrebný vzduch neustále, molekulu za molekulou. K tomuto pozvoľnému unikaniu sa často pripájajú ďalšie náhodné udalosti, ako je nedostatočná vzduchotesnosť disku a ventilov, malé perforácie v pneumatike atď.
 
   
  

Správny tlak hustenia ovplyvňuje všetky funkcie pneumatiky: bezpečnosť, hospodárnosť a komfort. Z toho vyplýva, že nesprávny tlak naopak všetky tieto funkcie narúša. Stačí však zbežná pravidelná kontrola a vodič môže byť takmer bez starostí.

—————

Späť