ÚDAJE NA PNEUMATIKE

02.05.2011 13:37

 

Prehľad základných údajov na pneumatike

údaje na pneumatike SEGAT

Údaje na pneumatike LI (load index - záťažový index) a SI (speed index - rýchlostný index)

záťažový index

rýchlostný index

—————

Späť